Fillo pyetsorin Informacion

VotuesiVirtual - HelpMeVote

Cila është partia politike me të cilën identifikoheni më shumë? Ju lutem përgjigjuni pyetjeve në vazhdim

Informacion Fillo!
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 1/29

Shteti duhet të ndërhyjë gjërësisht në ekonomi

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 2/29

Shteti duhet të favorizojë arsimin publik

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 3/29

Shteti duhet të financojë edhe arsimin privat

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 4/29

Kush nuk paguan sigurime shëndetsore nuk duhet të përfitojë asistencë nga shërbimi shëndetësor publik

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 5/29

Shteti duhet të favorizojë zhvillimin e shërbimit shendetesor privat

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 6/29

Importimi i mbetjeve nga vendet e tjera është gjë e mirë për Shqipërinë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 7/29

Shqipëria duhet të zhvillohet pavarësisht disa dëmeve që mund ti shkaktohen ambientit

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 8/29

Zgjidhja e problemit të pronave është kthimi i tyre tek ish pronarët

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 9/29

Çdo ndërtim jo legal duhet të legalizohet

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 10/29

Legalizimi duhet bërë në mënyrë graduale dhe jo në të gjitha rastet

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 11/29

Taksimi i sheshtë për të ardhurat personale është zgjidhja e duhur

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 12/29

Taksimi progresiv për fitimet e biznesit eshte zgjidhja e duhur.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 13/29

Privatizimi i sektoreve që administrohen nga shteti duhet të vazhdojë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 14/29

Investimet në ndërtimin e rrugëve duhet të vazhdojnë pavarësisht ndikimeve që mund të kenë në rritjen e borxhit publik

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 15/29

Koncensionet në fushen e energjise janë zgjidhja e duhur për mirë menazhimin e burimeve natyrore te vendit

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 16/29

Shteti duhet të mbajë rolin kryesor në administrimin direkt të burimeve natyrore te vendit.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 17/29

Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është ndër 3 gjerat me te rëndësishme që duhen bërë nga qeverisja e viteve te ardhshme.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 18/29

Shqipëria dhe Kosova duhet të integrohen pa bërë bashkimin në një shtet të vetëm.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 19/29

Zgjidhja e çështjes se pronave të cameve ne Greqi është ndër 3 gjërat më të rëndësishme që qeveria e ardhshme duhet të bëjë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 20/29

Për hir të integrimit Shqipëria duhet të pranojë kushtet që i vijnë nga vendet fqinje si marrveshja e ujrave me Greqinë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 21/29

Censusi i realizuar ne vitin 2011 duhet ribërë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 22/29

Presidenti i Republikës duhet të zgjidhet direkt nga populli

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 23/29

Deputetët e Kuvendit te Shqipërisë duhet te kenë të drejtën të zgjidhen per jo më shumë se dy mandate.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 24/29

Deputetet që emërohen ministra duhet të heqin dorë nga mandati i deputetit.

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 25/29

Anëtarët e minoriteteve etnike janë më të favorizuar se shqiptarët në vend

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 26/29

E drejta për të votuar duhet gëzuar që me mbushjen e moshës 16 vjeçare

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 27/29

Partitë e vjetra politike e kanë mbushur tashmë ciklin e tyre

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 28/29

Shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit duhet tu jepet mundësia të votojnë në shtetin ku jetojnë

 
Fillo pyetsorinInformacion

Pyetje 29/29

Qeveria ne 21 janar 2011 veproi drejtë

 
Fillo pyetsorin Informacion

Informacione personale

Informacione personale
Partia që keni votuar në zgjedhjet e vitit 2009. Votimi në zgjedhjet e këtij viti. Sa i sigurtë jeni për zgjedhjen tuaj?